Zoeken
Enquête
Bent u bekend met een botmeting?
Ja
51%
Nee
49%
Totaal aantal stemmen: 91

PostHeaderIcon Chinese geneeskunde, De basisbegrippen Yin en Yang

In de vorige uitgave van de Gezondheidswijzer hebben wij geschreven over de 5 basisbegrippen waaronder: yin en yang. Om yin en yang beter te begrijpen zullen we dit begrip nader uitleggen. De Chinese karakters voor yin-yang beschrijven twee zijden van een berg: de zonzijde, de yang-kant, en de schaduwzijde, de yin-kant. Dit ene object, de berg, kan dus zowel yin als yang zijn, donker of licht, heet of koud, afhankelijk van de heersende krachten.

Yin-yang beschrijft een relatieve fase van overgang. Met andere woorden: iets is nooit yin of yang, maar in voortdurende beweging tussen beide overgangsfasen en er is altijd een deel van de één in de ander. Dit wordt in het yin-yang symbool weergegeven door de dynamische curve. De lijn die yin en yang scheidt, is niet recht, maar gebogen: hij beschrijft de geleidelijke transformatie van de ene fase naar de andere. Er ligt een contrasterende punt in omdat er altijd een deel van de een in de ander ligt. Yin en yang kunnen niet los van elkaar bestaan. Alles bevat zowel yin- als yang aspecten. Als we beweren dat heet een yang conditie is, gaat dat alleen op als het wordt vergeleken met iets dat kouder is dan datgene wat we beschrijven. Een kop warm water is dus yang vergeleken met koud water uit de kraan, maar yin vergeleken met water dat net gekookt heeft.

Vertaling naar de mens

Mensen worden ingedeeld als yin of yang, afhankelijk van hun karakter. Yin en yang zijn beide van wezenlijk belang voor evenwicht: de een is niet superieur aan de ander. Het is niet beter een yin of yang persoon te zijn. We moeten naar evenwicht streven in ons aangeboren karakter door onze tegengestelde krachten in stand te houden. Naarmate we ouder worden, wordt het gebrek aan evenwicht groter, zodat een yang persoon een tekort aan yin krijgt en vice versa. Laten we dit eens vertalen naar een vrouw in de overgang. Bij een vrouw in de overgang ontstaat er een tekort aan yin (hormonen zijn yin) daardoor kan Yang onvoldoende gekoeld worden. Warmte stijgt op vandaar de opvliegers met rood gezicht. Bij opvliegers is dus de diagnose “opstijgend Yang ten gevolge van een tekort aan Yin”. Er is dus niet teveel Yang, het wordt onvoldoende gekoeld. Het ligt voor de hand dat wanneer Yang een actief karakter heeft en Yin rust moet brengen, er ook sprake van onrust kan zijn. Door een ongewortelde geest ontstaan de wisselende stemmingen.

Samenvatting

Alles bevat zowel yin als yang, die niet los van elkaar kunnen bestaan. Yin en yang zijn relatief en altijd in overgang. Alles heeft twee aspecten in zich.

Yang condities Yang condities
Duisternis, schaduw Helderheid, zonneschijn
Koelheid, koude Hitte, warmte
Neerwaartse beweging Opwaartse beweging
Passief Actief
Stilte, rust, kalmte Beweging, activiteit, snelheid
Inwendig Uitwendig
Bevochtigen Opdrogen
Door: Elly Korzelius