Zoeken
Enquête
Bent u bekend met een botmeting?
Ja
51%
Nee
49%
Totaal aantal stemmen: 91

PostHeaderIcon Individuele aanpak bij fibromyalgie

Dat er wetenschappelijk gezien relatief weinig interesse bestaat voor fibromyalgie (ook wel het fibromyalgie-syndroom genoemd), vloeit vooral voort uit het feit dat dit ziektebeeld (nog) geen evidente diagnosemiddelen kent. Soms kan fibromyalgie als secundaire flbromyalgie worden betiteld, namelijk als er primair sprake is van een andersoortige gediagnosticeerde aandoening, zoals reumatoïde artritis.

Mogelijke link tussen slaapstoornissen en spierpijn
Het is gebleken dat bij fibromyalgie vooral de stage-4-slaap-anomalie voorkomt. waardoor de secretie van groeihormoon (HGH; Human Growth Hormone) wordt verstoord. Tachtig procent van de totale dagelijkse productie van groeihormoon wordt uitgescheiden in deze fase van de slaap.

Microtraumata
De meeste fibromyalgie-patiënten lokaliseren hun pijn in de spieren, met de bevinding dat (matige) inspanning de klachten aanzienlijk kan verergeren. Er is veel bewijs dat post-inspanningspijn in verband gebracht kan worden met microtraumata en er is dan ook een hypothese dat de spierpijn bij fibromyalgie eenzelfde ontstaanswijze zou kunnen hebben. Op basis van een onderzoek kwam naar voren dat een verkeerd adaptatiemechanisme, in relatie tot stress, mogelijk een belangrijke rol speelt in het ontstaan van dit ziektebeeld.

Optimale energievoorziening in de spiercel
Er is een studie verricht naar de (over)gevoelige punten in de monnikskapspier bij patiënten met fibromyalgie, in vergelijking met een controlegroep zonder pijn.
Bij de fibromyalgie-groep vonden zij een reductie van 17% voor ATP en een reductie van 21% voor creatinefosfaat. Het is duidelijk dat optimale ATP-synthese van groot belang is bij flbromyalgie. De cellulaire energieproductie-capaciteit is mede afhankelijk van voedingsstoffen als co-enzym Q10, L-Camitine, inosine, magnesium en vitamine B6.

Individuele benadering
Het mag duidelijk zijn dat, ook al lijken er diagnostische indicaties te bestaan, een individuele benadering bij fibromyalgie de beste weg is. Iedere patiënt heeft zijn of haar specifieke oorzaken bij het ontstaan van fibromyalgie. Pasklare oplossing zijn derhalve ook niet te geven. Ons advies is een uitgebreide persoonlijke diagnose: Mesologie vormt hierbij een brede en subtiele vorm van diagnostiek.

Rob Muts D.O. / D.M.
Mesoloog en Osteopaat
Directeur Integraal Medisch Centrum
r.muts@imc-amsterdam.nl