Zoeken
Enquête
Bent u bekend met een botmeting?
Ja
51%
Nee
49%
Totaal aantal stemmen: 91

PostHeaderIcon Osteoporose

De stille epidemie.
Schrijver: 
Elly Korzelius
ISBN: 
90 202 0190 5

Het doel van dit boekje is voornamelijk het voorkomen van osteoporose maar ook mensen waarbij de aandoening osteoporose al is vastgesteld zullen veel hebben aan de informatie en adviezen die hierin beschreven staat.

PostHeaderIcon Laat vroegtijdig een botmeting doen

De meeste mensen weten niet dat ze osteoporose hebben. Osteoporose is een aandoening die zich pas laat zien wanneer osteoporose een feit is. Wervelinzakkingen worden met name door osteoporose veroorzaakt. Het krimpen, ofwel kleiner worden in lichaamslengte, of een spontane botbreuk bij een lichte stoot of val is een duidelijk signaal van osteoporose. De botafname is dan vaak al jaren bezig zonder dat men zich hiervan bewust is. Om osteoporose te voorkomen is een vroegtijdige diagnose van de botgesteldheid van essentieel belang.

PostHeaderIcon De rol van calcium overschat bij osteoporose

Volgens de algemene opvatting is het goed voor je botten om veel calcium in te nemen om osteoporose te voorkomen. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat juist voor vrouwen na de overgang het gebruik van voldoende eiwitten en extra inname van mineralen en stoffen die invloed hebben op de vorming van collageen, zoals silicium en gebufferde vitamine C, essentieel zijn voor gezonde botten. Reclame-uitingen over gezonde botten wijzen ons op de noodzaak van voldoende calcium die we via de voeding en eventueel via supplementen binnen moeten krijgen.

PostHeaderIcon Medicijnen tegen osteoporose

Tot 3 procent van de postmenopauzale vrouwen die een middel krijgt tegen osteoporose, kan daar atriumfi brilleren (een hartritmestoornis) van krijgen. Onlangs is ontdekt dat de geneesmiddelen die bekend staan onder de naam bisfosfonaten, waaronder Fosamax (alendroninezuur), Zometa en Aclasta (zoledroninezuur), atriumfi brilleren veroorzaken. Dat is een abnormaal hartritme in de bovenste kamers van het hart.

PostHeaderIcon Nieuwe inzichten in de strijd tegen botontkalking!

Osteoporose, ook wel botontkalking genoemd, is een botaandoening waarbij de hoeveelheid en ook de stevigheid van het botweefsel afneemt. Het komt veel voor en wordt een steeds groter probleem door de toenemende vergrijzing in ons land. Wist u dat 1 op de 3 vrouwen boven de 55 jaar osteoporose heeft? Maar ook mannen krijgen ermee te maken; voor hen geldt dat zo’n 1 op de 6 met osteoporose te kampen krijgt. Volgens het RIVM hebben op dit moment ruim 800.000 mensen osteoporose. Velen van hen breken een heup, een pols of krijgen wervelinzakkingen.

PostHeaderIcon Medicijnen osteoporose

Fosamax en andere bisfosfonaten worden voorgeschreven om osteoporose te voorkomen. Deze middelen blijken echter ernstige bijwerkingen te hebben. De bisfosfonaten kunnen schade aanrichten aan maag- en darmkanaal en de slokdarm. Ook is bekend dat osteonecrose van de kaak veroorzaakt kan worden met als kenmerk dat de bloedtoevoer naar het botweefsel blijvend verloren gaat. De nieuwste bijwerking die werd ontdekt, is boezemfi brilleren.

PostHeaderIcon Orthomoleculaire geneeskunde

Veel mensen denken dat hun botten bestaan uit calciumcarbonaat: “zoiets als kalk dus”. Dit klopt niet, denk maar eens aan een schoolbordkrijtje (calciumcarbonaat) en hoe gemakkelijk dat breekt. Onze botten moeten dus veel sterker zijn. Onze botten bestaan voor een belangrijk deel ook uit bindweefsel en collageen dat u kunt vergelijken als het ijzeren vlechtwerk in gewapend beton.

PostHeaderIcon Osteoporose

OsteoporoseOsteoporose

In deze editie onder andere:

  • De rol van calcium onderschat
  • De beste voeding voor gezonde botten
  • Botopbouwende alternatieven
  • osteoporose gezien vanuit de TCM

PostHeaderIcon Onderzoek na een hartaanval

Slechts 12 procent van de mensen die een hartlong-reanimatie ondergaan vanwege een plotselinge hartstilstand die ze buiten het ziekenhuis krijgen, komt levend het ziekenhuis uit. In een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde trial van het academisch ziekenhuis van Leicester waren 49 patiënten betrokken die in coma lagen na een hartaanval.

PostHeaderIcon Een andere kijk op harten vaatziekten

Overal om ons heen horen we over het gevaar van hart- en vaatziekten. De meeste ‘patiënten’ overlijden aan hart- en vaatziekten. Toch zijn zowel het hart als de vaten orgaansystemen die van nature niet erg kwetsbaar zijn. Opvallend is bijvoorbeeld dat er bij het hart nooit kanker wordt geconstateerd. Kennelijk zijn er vele vitale systemen die het hart beschermen tegen ernstige ziekten. Volgens de Chinese Geneeswijzen is het hart ook het laatste orgaansysteem dat wordt aangetast. Zij richten zich derhalve liever op de preventie, zonder een doodsoorzaak te kunnen voorkomen natuurlijk.

PostHeaderIcon Is het verzadigde vet de boosdoener?

Of is het meer een industrieel probleem?

Veel voedingsdeskundigen wijzen nu met een beschuldigende vinger naar de moderne, industrieel vervaardigde voedingsmiddelen. ‘Na 1920 is het aantal hart en vaatziekten dramatisch gestegen, terwijl de vetconsumptie en ook de verzadigde vetten nauwelijks zijn toegenomen. Een van de redenen waarom meervoudig onverzadigde vetten gezondheidsproblemen veroorzaken is dat zij geoxideerd worden wanneer zij aan hitte blootstaan, zoals bij de industriële productie van voedingsmiddelen, en dan vrije radicalen produceren.

PostHeaderIcon Polsdiagnostiek nader toegelicht

In de vorige uitgave van de Gezondheidswijzer zijn de pols- en tongdiagnostiek in het kort besproken. We zullen nu de polsdiagnostiek nader toelichten. In de Chinese Geneeskunde is het zo dat een mens een ”drievoudige verwarmer” heeft. Het “vuur” (verteringsvuur ) “de pot met eten” en “de stoom”. Ook wel : Onderste warmer (OW), Middelste Warmer (MW) en de Bovenste warmer (BW). Deze indeling in de driewarmer ziet men ook terug op de pols. De plaatsen waar gevoeld wordt liggen tegen de duimmuis op de onderarm.

PostHeaderIcon Laat het bloed stromen

Hart- en vaatziektes zijn in de westerse wereld nog steeds doodsoorzaak nr. 1. Door stress, auto-immuunziekten en een verkeerde levens- en voedingsstijl zal het aantal sterfgevallen nog steeds toenemen. Doordat o.a. het aantal diabetes patiënten de komende jaren sterk zal stijgen zullen er veel meer vaatproblemen en dus hartproblemen komen.

PostHeaderIcon Hart en ademhaling volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde

Het Hart zit samen met de Longen in de Opper-Jiao (bovenlichaam of bovenste verwarmer). In de Chinese geneeskunde worden deze organen met een hoofdletter geschreven. Ze werken samen om de ademhaling en de circulatie van qi (energie) en bloed door het lichaam te regelen. Hart en Longen hebben een verschillend en onderscheidend ritme dat verantwoordelijk is voor de voortstuwing van qi en bloed door het lichaam in het netwerk van meridianen en bloedvaten.

PostHeaderIcon Bètablokkers, een loze hoop

Bètablokkers bestaan al zeker 30 jaar. Deze middelen hebben invloed op stressoren maar dat wil nog niet zeggen dat ze hartinfarcten kunnen voorkomen. In Engeland is ongeveer 12 jaar geleden een rapport verschenen van een onderzoek gedaan over een periode van 10 jaar bij 10.000 patiënten. Daaruit bleek dat bètablokkers geen enkele bijdrage leverden bij het voorkomen van hartinfarcten of herseninfarcten.

PostHeaderIcon Stop de vrije radicalen

Cholesterolverlagende statines vormen een van de meest gebruikte groepen geneesmiddelen ter wereld. Ze behoren waarschijnlijk ook tot de meest ineffectieve medicijnen. Bij een groot nieuw onderzoek onder 4575 patiënten met een chronische hartaandoening is gebleken dat de middelen niet levensverlengend werken en geen ziekenhuisopnames voorkomen. Hoewel statinegebruik geen positief effect heeft, kan een statine wel gevolgen hebben voor de gezondheid. Het middel is in verband gebracht met de ziekte van Parkinson en, paradoxaal genoeg, met hartaandoeningen.

PostHeaderIcon Magnesium vermindert schade hersenbloeding

Sterfte kwart lager dankzij gebruik goedkoop middel

Magnesium kan de levens redden van patiënten die een hersenbloeding hebben gehad. Patiënten die na een hersenbloeding magnesium krijgen toegediend hebben maar liefst 25 procent minder kans om te overlijden. Ook lopen ze aanzienlijk minder risico op zware handicaps. Dit blijkt uit een onderzoek van Walter van den Bergh, neuroloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het medisch wetenschappelijk tijdschrift Stroke.

PostHeaderIcon Feiten over Vetten

Het complete basiswerk over de voedingswaarde van olien, vetten en cholesterol
Schrijver: 
M.G. Enig
Uitgever: 
Publish The Good
ISBN: 
908 067 0618

Wil je alles weten over gezonde vetten? Dan is dit boek een aanrader. Het is een belangrijk naslagwerk op het gebied van vetten, oliën en cholesterol. Dr. Mary Enig zegt bijvoorbeeld over vet: “Het idee dat verzadigd vet hartziekten veroorzaakt is volkomen verkeerd! Maar deze vetgedachte is door de vele campagnes zo diep in de hersenen van de mensen gestampt dat het moeilijk is hen te overtuigen van het tegendeel.

PostHeaderIcon De cholesterol leugen

Cholesterol is van levensbelang
Schrijver: 
W. Hartenbach
Uitgever: 
Ankh-Hermes B.V.
ISBN: 
902 02 43942

Het streven naar cholesterolverlaging is voor de farmaceutische industrie een miljardenbusiness geworden, maar volgens de inzichten van prof. Hartenbach volstrekt overbodig. In dit voor het grote publiek geschreven boek veegt prof. Hartenbach de vloer aan met de heersende opvattingen over cholesterolverlaging en benadrukt hij juist de grote betekenis cholesterol op onze stofwisseling.

PostHeaderIcon Gewrichtsslijtage

Sluipende pijn, slopende gevolgen
Schrijver: 
Elly Korzelius
Uitgever: 
Ankh-Hermes B.V.
ISBN: 
978 90 202 0192 5

Gewrichtsslijtage, ofwel artrose, is de meest voorkomende degeneratieve gewrichtsaandoening ter wereld. De belangrijkste symptomen van artrose zijn pijn en, over het algemeen pas in een later stadium, ontsteking (artritis) De precieze oorzaken zijn niet altijd even duidelijk. Er zijn grote individuele verschillen, omdat aanleg ook een rol speelt. In dit boekje worden de nieuwste inzichten op orthomoleculaire gebied beschreven.