Zoeken
Enquête
Bent u bekend met een botmeting?
Ja
51%
Nee
49%
Totaal aantal stemmen: 91

PostHeaderIcon Homeopathie

Wat is Homeopathie?

Klassieke homeopathie is een energetische geneeswijze die 200 jaar geleden door Samuel Hahnemann voor het eerst systematisch werd toegepast en beschreven.
De voornaamste pijlers zijn het totaliteitsprincipe en het gelijksoortigheidsprincipe. Het totaliteitsprincipe houdt in dat ziekte een verstoring is van het gehele organisme op een dynamisch, met andere woorden, niet-materieel niveau.
Het gelijksoortigheidsprincipe ofwel “het gelijke geneest”. Dit houdt in dat middelen, die bij gezonde mensen na herhaaldelijke toediening een symptoombeeld oproepen, datzelfde symptoombeeld bij zieke mensen kunnen genezen.

Dit betekent dat het erop aankomt bij de patiënt de totaliteit van alle symptomen te onderzoeken en dan het middel toe te dienen dat het meest gelijkende beeld vertoonde tijdens de geneesmiddelentest.

Omwille van de tijdrovende en complexe werkwijze heeft men vaak pogingen ondernomen ter vereenvoudiging. Zo ontstond onder meer de klinische homeopathie, waarbij de behandeling zich richt op symptoombestrijding, of ook nog de complex-homeopathie, waarbij men verschillende laag-gepotentieerde homeopathische middelen, die een bepaalde affiniteit met een orgaan of een orgaansysteem vertonen, bij elkaar mengt. Om verwarring te voorkomen is de Hahnemannse methode zich klassieke homeopathie gaan noemen.

Binnen de homeopathie worden de geneesmiddelen bereid op basis van een oertinctuur. Dit is een geconcentreerd extract van minerale, plantaardige of dierlijke afkomst. De geneeskrachtige werking van de oertinctuur wordt vervolgens door middel van verdunningen sterker gemaakt. Dit proces wordt wel potentiëren genoemd.

Vindt een Homeopathie therapeut

Klik hier voor een overzicht van Homeopatie therapeuten.